Belgium on Stage, wat is dat?

Belgium on stage is een drietalige site die op een ludieke manier de culturele  eigenheden  van de verschillende Belgische regio’s voorstelt, en dat vanuit het oogpunt  van jongeren uit de drie taalgemeenschappen van het land.

Om de site te openen, kiest de bezoeker eerst een taal, een thema of een persoonlijkheidskleur.