Mijn stage bij de Politieacademie

Ik realiseer mijn stage op de Politieacademie van de Provincie Namen. Het is een instelling die (Federaal en Provinciaal) gesubsidieerd wordt en onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken valt. De Federale overheidsdienst geeft het kader van het leerplan. De verschillende erkende scholen organiseren hun cursussen zoals ze willen maar moeten de doelstellingen van het programma respecteren.

De Politieacademie leidt verschillende kandidaten op. Er zijn twee opleidingen tot politieambtenaar: de opleiding tot inspecteur van het basiskader en de opleiding tot hoofdinspecteur van het middenkader. Voor de eerste opleiding zijn er twaalf manden cursus en zes manden proeftijd.

Om toegang te krijgen tot deze opleidingen zijn er verschillende examens en proeven (sportproeven en een medische geschiktheidsproef, psychologische tests en een gesprek met de selectiecommissie). Aan het einde van de opleiding moet de aspirant examens afleggen in de theoretische en praktische domeinen van de opleiding.

Er zijn ook twee andere soorten opleiding: de functionele opleiding en de continue opleiding (bijscholing). De eerste is bedoeld om gespecialiseerde opdrachten te kunnen volbrengen (hondengeleider, mentor, buurtagent, …). De tweede beoogt het aanvullen van de kennis en het verbeteren van de beroepspraktijk.

De Politieacademie leidt elk jaar ongeveer 150 politieagenten op. Het is ongeveer 11% van de aspiranten in België.

Source image : photo personnelle

Auteur: 
Florence, Namur, 23, FR, 2014