Alle teksten van de artikelen op deze site worden verspreid onder een Creative Commons-by-sa-licentie. Ze kunnen dus zonder verzoek worden hergebruikt, mits de bron als volgt wordt vermeld:
“Een artikel van (auteur) gedistribueerd onder een Creative Commons-by-sa-licentie op de BelgiumOnStage.be site.”

De illustraties die bij de artikelen horen, blijven eigendom van hun auteurs en mogen niet zonder hun toestemming worden hergebruikt. Als u de auteursrechthebbende bent van een afbeelding die zonder uw toestemming is gepubliceerd, neem dan contact met ons op met vermelding van de link naar de pagina en de afbeelding, en wij zullen deze onmiddellijk verwijderen.