de_mars_en_processie_van_de_zalige_richard

Het is een heel gezellige gebeurtenis die elk jaar een paar honderden mensen aantrekt. Ik heb deze kleurrijke stoet vaak kunnen bewonderen omdat mijn grootouders in de straat wonen waar het geboortehuis van Richard nog steeds staat.

Elk jaar op de tweede zondag van september vindt in het kleine gehucht van Beignée in de Henegouwse gemeente van Ham-sur-Heure-Nalinnes een heel folkloristisch evenement plaats : de processionele mars van de zaligverklaarde Richard van Sainte Anne.

Het is één van de beroemde ‘Marsen tussen Samber en Maas’  waar gelovigen, pelgrims en wandelaars aan deelnemen. In 2011 bezochten dertig Japanse pelgrims het dorp om de stoet te volgen.

Wie was Lambert Trouvez ? Hij werd in 1585 geboren en werd Fransiscaner priester. Zo kreeg hij de naam Richard de Sainte Anne. Later vertrok hij als missionaris naar Japan. Maar de christenen werden daar vervolgd en daardoor werd hij samen met een aantal volgelingen gearresteerd. Tenslotte werd hij levend verbrand tijdens het grote Martelaarschap van Nagasaki in 1622. Hij stierf dus voor het geloof en werd zalig verklaard door Pius IX in 1867.

Stel je een stoet voor met mensen in kostuum van de negentiende eeuw en een fanfare met dwarsfluiten en  trommelaars. Een niet te missen spektakel !

Source image : photo personnelle

Auteur : Gil, Rixensart, 20, FR, 2015

Âge : 20 ans