1024px-ravel-2-sign

Het project « RAVeL » (Autonoom Netwerk van trage wegen) werd opgericht in 1995.

Het doel was een efficiënt en milieuvriendelijk mobiliteits,- en milieubeleid te ontwikkelen. Het Waals Gewest heeft besloten om netwerk voor niet-gemotoriseerd verkeer te ontwikkelen. Het is een initiatief van het Waals Gewest, dat tot doel heeft een netwerk van routes te creëren voor voetgangers, fietsers, ruiters en mensen met een handicap. RAVeL maakt het hen mogelijk  veilig te wandelen.

Dit ecologisch netwerk huurt jaagpaden en ongebruikte spoorlijnen dankzij een 99-jarige huurovereenkomst met het Waals Gewest. Eventueel zal er een verbindingsroute worden opgericht om verschillende gelijkaardige netwerken met elkaar te verbinden. Het netwerk van RAVeL groeit elk jaar. Vandaag de dag beschikt het over meer dan 1.300 km voorbereide tracks. Dit programma bevordert echt de sociale, economische en culturele ontwikkeling van de hele regio. Het biedt ook een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Het is ten slotte een bijdrage aan de totstandkoming van een duurzaam ontwikkelingsbeleid op Europees niveau. Het RAVeL netwerk wordt beheerd door de Waalse overheid en het is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Source image : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Ravel-2-sign.jpg

Attribution : Bronstein / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Auteur : Lorenzo, Mons, 19, FR, 2016

Âge : 19 ans